Terry Fox Run 2019

19 Tháng 11 2019
SonKim Land vừa xuất sắc hoàn thành đường chạy 5km tại sự kiện Terry Fox Run 2019. Toàn bộ tiền gây quỹ sẽ được dùng để hổ trợ các dự án nghiên cứu ung thư tại Việt Nam.
 

OTHERS