SonKim Land tham dự sự kiện Saigon Summer Ball 2018

08 Tháng 09 2018

Đại diện Ban lãnh đạo SonKim Land, tham dự sự kiện từ thiện Saigon Summer Ball 2018 do Saigon Children’s Charity tổ chức vào tháng 9 vừa qua. Tại sự kiện này, SonKim Land đã tham gia tài trợ Chương trình Học bổng thông qua việc hỗ trợ 20 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục việc học tập của mình.

OTHERS

19 Tháng 11 2019

Terry Fox Run 2019