Trách Nhiệm Xã Hội

Là một trong những công ty bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, SonKim Land liên tục đóng góp cho xã hội và cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong những năm qua, chúng tôi luôn nỗ lực tập trung vào các hoạt động thiện nguyện, tăng cường, khích lệ trách nhiệm của tập thể nhân viên, đóng góp vào sự thịnh vượng và phát triển của người dân Việt Nam.

1 2 3 4