SonKim Land tổ chức Ngày Hội Hiến Máu vào ngày 29 tháng 6

29 Tháng 06 2018

Trong những năm qua, tham gia chương trình chạy từ thiện Terry Fox Ru luôn là một trong những hoạt động lớn được tổ chức trên tinh thần từ thiện và lối sống năng động lành mạnh của SonKim Land.

Sự kiện này được tổ chức tại hơn 30 quốc gia và tại hàng ngàn địa điểm trên khắp Canada và Mỹ.

OTHERS

19 Tháng 11 2019

Terry Fox Run 2019