bannerPage

Phó Phòng Đầu Tư

Mô tả công việc

 • Thực hiện nghiên cứu thị trường, quản lý thông tin thực tế liên quan đến thu thập thông tin thị trường để quản lý  thị trường, cập nhật thông tin pháp lý và thông tin ngành;
 • Xem xét tài liệu pháp lý dự án và phân tích các bước tiếp theo cần thực hiện để có được giấy phép dự án;
 • Liên tục đánh giá, thực hiện mô hình tài chính để nghiên cứu khả thi của các dự án tiềm năng và đưa ra khuyến nghị;
 • Chuẩn bị đề xuất đầu tư, tài liệu giới thiệu đầu tư, tài liệu thoái vốn và phòng dữ liệu;
 • Hỗ trợ thẩm định về tài chính, pháp lý và thuế của các công ty mục tiêu Hỗ trợ trong quá trình thực hiện: đề xuất các điều khoản, cấu trúc giao dịch và chốt tất cả các tài liệu giao dịch như NDA, term-sheets, SPA, SHA…;
 • Rà soát và theo dõi diễn biến để đảm bảo đạt được các dự báo tài chính như đề xuất đã được phê duyệt;
 • Lập mô hình phân tích tài chính toàn diện cho các dự án/tài sản trong danh mục;
 • Hỗ trợ quản lý tài sản trong việc chuẩn bị và cập nhật báo cáo;
 • Các vấn đề khác theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp theo từng thời điểm.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Bất động sản, Định giá hoặc Tài chính;  
 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản;
 • Khả năng tính toán cao;
 • Khả năng phân tích, tỉ mỉ và chi tiết;
 • Kỹ năng tốt về Excel, trình bày power point;
 • Nói và viết tiếng Anh lưu loát;
 • Khả năng chịu đựng áp lực cao và khả năng thích ứng thay đổi;
 • Khả năng quản lý tốt mối quan hệ với các bộ phận khác;
 • Khả năng làm việc độc lập.
Ngày Hết Hạn

30 Tháng 11 2023

Địa Điểm Làm Việc

53-55 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3

Cấp Bậc Công Việc

Phó Phòng Đầu Tư

Phòng Ban

Business Development

thumbnail

Các công việc khác