bannerPage

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh và Dự án SKL

Mô tả công việc

Thực hiện với tư cách là Giám đốc phát triển kinh doanh của SKL và dự án để thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Thiết lập bộ phận quản lý phát triển, xây dựng quản lý phát triển, thủ tục và quy trình, hệ thống báo cáo và tiêu chuẩn hóa dịch vụ quản lý phát triển như một dịch vụ chuyên nghiệp cho chủ sở hữu/cổ đông dự án; 
 • Chịu trách nhiệm đề xuất tất cả các kế hoạch kinh doanh và KPI của dự án để phê duyệt;
 • Xây dựng đội ngũ, huy động nguồn lực và lãnh đạo các nhóm dưới quyền thực hiện tất cả các nhiệm vụ quản lý dự án và cung cấp  KPI của dự án theo phê duyệt;
 • Đưa ra ý kiến ​​đóng góp về chiến lược, mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của SKL nếu cần;
 • Lập kế hoạch và giám sát danh mục dự án;
 • Lập ngân sách danh mục dự án và quản lý dòng tiền;
 • Điều phối giữa các bộ phận và doanh nghiệp;
 • Phối hợp với nhóm pháp lý (để phê duyệt dự án và các vấn đề khác);
 • Giám sát dự án;
 • Báo cáo quản lý cấp danh mục đầu tư dự án.

Yêu cầu công việc

 • Bằng Cử nhân/MA về Bất động sản, Kỹ thuật, Xây dựng, Kiến trúc, phát triển kinh doanh.
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản với vị trí tương đương.
 • Kiến thức quản lý rủi ro.
 • Tư duy chiến lược và lập kế hoạch.
 • Thành thạo mô hình tài chính, phân tích dữ liệu.
 • Kỹ năng lãnh đạo với khả năng truyền cảm hứng và tạo động lực cho nhóm.
 • Kỹ năng đàm phán, và giao tiếp tốt.
Ngày Hết Hạn

30 Tháng 11 2023

Địa Điểm Làm Việc

SonKim Land - 55 Nguyen Dinh Chieu , Dist.3, HCMC

Cấp Bậc Công Việc

VP

Phòng Ban

Quản Lý Phát Triển

thumbnail

Các công việc khác