Sonkim Land tham gia Terry Fox Run 2017

05 Tháng 11 2017

SonKim Land tài trợ và tham gia Terry Fox Run năm 2017, một sự kiện từ thiện lớn hàng năm nhằm gây quỹ cho nghiên cứu căn bệnh ung thư được tổ chức bởi Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam vào Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 vừa qua.

Hỗ trợ cộng đồng đã trở thành một giá trị không thể thiếu của SonKim Land trong năm 2017 cũng như những năm tiếp theo. Hoạt động này phản ánh cam kết của công ty trong việc góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn và lành mạnh.

OTHERS

19 Tháng 11 2019

Terry Fox Run 2019